Tag: آموزش و پرورش استان

  • استخدام موقت قبول شدگان آزمون دبیری

    استخدام موقت قبول شدگان آزمون دبیری

    (به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش ویژه رشته شغلی دبیری و هنرآموزی، ۱۲ مرداد سال جاری با تعداد ۳۲۵ هزار و ۶۹۸ نفر شرکت کننده در ۲۹ گروه شغلی برگزار شد. پس از برگزاری آزمون کتبی حدود سه برابر ظرفیت یعنی مجموعا ۴۲ هزار و ۶۶۳ نفر از ۳۲۵ هزار…