Tag: ارتقای سطح

  • رئیسی: ایران و قطر ظرفیت‌های خوبی برای گسترش همکاری دارند

    رئیسی: ایران و قطر ظرفیت‌های خوبی برای گسترش همکاری دارند

    (به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، رئیس جمهور در گفتوگوی تلفنی با بامیر قطر گفت: جمهوری اسلامی ایران همواره بر ارتقای سطح روابط و گسترش همکاریها با قطر تاکید داشته است و توسعه تعاملات دوجانبه را موجب تقویت هر چه بیشتر همکاریهای منطقهای و بینالمللی فیمابین میداند. سید ابراهیم رئیسی رئیسجمهور ظهر امروز سهشنبه در پاسخ…