Tag: ایران و قطر

 • استفاده از منابع ارزی منتقل شده به ۶ بانک ایرانی در قطر عملیاتی شد

  استفاده از منابع ارزی منتقل شده به ۶ بانک ایرانی در قطر عملیاتی شد

  (به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، روابط عمومی بانک مرکزی اعلام کرد: ریاست هیئت فنی ایران را دکتر آرام معاون ارزی بانک مرکزی و رئیس گروه هیئت قطری را حمد الملا معاون نظارتی بانک مرکزی قطر بر عهده دارند. بر اساس این گزارش، در دیدار مشترک دیروز رئیسکل بانک مرکزی کشورمان و رئیس بانک مرکزی قطر،…

 • عملیات بانکی برای استفاده از منابع ارزی ایران در قطر شروع شد

  (به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، در دیدار مشترک رئیسکل بانک مرکزی کشورمان و رئیس بانک مرکزی قطر، توافقات لازم در خصوص شروع عملیات بانکی به منظور استفاده از منابع ارزی منتقل شده به ۶ بانک ایرانی در قطر به عمل آمد. در دیدار محمدرضا فرزین؛ رئیسکل بانک مرکزی کشورمان با شیخ بندر بنمحمد آل ثانی…

 • رئیسی: ایران و قطر ظرفیت‌های خوبی برای گسترش همکاری دارند

  رئیسی: ایران و قطر ظرفیت‌های خوبی برای گسترش همکاری دارند

  (به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، رئیس جمهور در گفتوگوی تلفنی با بامیر قطر گفت: جمهوری اسلامی ایران همواره بر ارتقای سطح روابط و گسترش همکاریها با قطر تاکید داشته است و توسعه تعاملات دوجانبه را موجب تقویت هر چه بیشتر همکاریهای منطقهای و بینالمللی فیمابین میداند. سید ابراهیم رئیسی رئیسجمهور ظهر امروز سهشنبه در پاسخ…