Tag: برگه

  • برگه استعفای رئیس اتاق بازرگانی ایران از سوی خودش تکذیب شد

    برگه استعفای رئیس اتاق بازرگانی ایران از سوی خودش تکذیب شد

    (به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، وی در توییتر نوشت: اینجانب حسین سلاحورزی از ریاست اتاق بازرگانی ایران کنارهگیری نکرده و در مسئولیت نمایندگان مشغول به خدمت هستم. سلاح ورزی در مورد برگه استعفای منتشرشده خود گفت: برگه منتشر شده را فاقد اعتبار و آثار حقوقی می دانم و به فضل خداوند متعال بزودی حقایق پیرامون…