Tag: برگ

  • فراخوان مشمولان اعزامی پایه خدمتی شهریورماه سال ۱۴۰۲

    فراخوان مشمولان اعزامی پایه خدمتی شهریورماه سال ۱۴۰۲

    (به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، سازمان وظیفه عمومی فراجا در اطلاعیهای اعلام کرد: همه مشمولانی که برگ آماده به خدمت به تاریخ شهریور ماه سال ۱۴۰۲ دریافت کردهاند، میبایست با مراجعه به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی پلیس +۱۰، برگ معرفی نامه مشمولان به مراکز آموزش را دریافت و برابر اطلاعات مندرج در آن…