Tag: بنیاد شهید و امور ایثارگران

  • بررسی درخواست رفع تعهد ارزی صدور خدمات فنی مهندسی

    (به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، شاهین مستوفی – مدیر کل دفتر حسابرسی مالیات سازمان امور مالیاتی در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی با بیان اینکه اکثر شرکتهای فنی مهندسی که در سالهای ۱۳۹۷، ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ مکلف به بازگرداندن ۱۰ درصد درآمد ارزی بودهاند، این تکلیف را انجام ندادهاند، افزود: ایراد قانونی در شیوه معافیت…