Tag: تخصیص

  • تخصیص سهمیه سوخت به کارت بانکی به کجا رسید؟

    تخصیص سهمیه سوخت به کارت بانکی به کجا رسید؟

    (به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، علیاکبر نژاد علی با بیان اینکه این طرح به صورت پایلوت در یکی از جایگاه های سوخت اجرایی شد، اظهار کرد: برای استفاده از کارت های بانکی دو راهکار وجود داشت که هر دو راهکار را در دستور کار قرار دادیم و نظر ما این بود که وقتی این طرح…