Tag: تراز

  • مقایسه تراز درآمدی بانک ها در ۶ ماهه اول ۱۴۰۲

    مقایسه تراز درآمدی بانک ها در ۶ ماهه اول ۱۴۰۲

    (بررسی درآمد تسهیلات و سود پرداختی به سپرده های بانکی در شش ماهه اول سال جاری نشان میدهد ، وبملت ، وپاسار و وبصادر مثبت ترین عملکرد را داشته اند و درآمد آن ها در قیاس با سود پرداختی بالاتر بوده است. وملل و وپارس نیز بدترین عملکرد را داشته اند و تراز درآمدیشان در…

  • مقایسه تراز درآمدی ۵ ماهه بانک‌های بورسی

    مقایسه تراز درآمدی ۵ ماهه بانک‌های بورسی

    (بررسی تراز درآمدی بانک ها در ۵ ماه گذشته از سال جاری نشان میدهد که وبملت، وپاسار و وبصادر بیشترین تراز درآمدی مثبت دارند به این معنا که اختلاف درآمدهای حاصل از تسهیلات در مقایسه با سود سپرده ها برتری داشته است. \r\n \r\nوملل و وپارس دو بانکی هستند که تراز درآمدی آن ها در…