Tag: تقویت

  • آسوشیتدپرس: مصر مرز با غزه را تقویت کرد

    آسوشیتدپرس: مصر مرز با غزه را تقویت کرد

    (به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، این مقام – که به دلیل نداشتن مجوز صحبت با خبرنگاران خواست نامش منتشر نشود – گفت که مصر در حال انجام «اقدامات بیسابقه» برای تقویت مرزهای خود با نوار غزه و جلوگیری از هرگونه نفوذ است. این در حالی است که چندین طرف بینالمللی درخواست کردهاند برای ساکنان نوار…