Tag: دامپزشکی

  • ارز ۲۸۵۰۰ تومانی محصولات دامپزشکی حذف شد

    ارز ۲۸۵۰۰ تومانی محصولات دامپزشکی حذف شد

    (به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، طبق دستور مشاور وزیر جهادکشاورزی، ارز ۲۸۵۰۰ تومانی محصولات دامپزشکی حذف شد. شاهرخ رمضان نژاد مشاور وزیر جهادکشاورزی در نامهای خطاب به سرپرست معاونت توسعه بازرگانی این وزارتخانه از حذف ارز ۲۸۵۰۰ تومانی محصولات دامپزشکی خبر داد. در این نامه که به تاریخ ۵ شهریور ماه بوده است، آمده است:…