Tag: درآمدهای

 • «شپاس» درآمدهای صادراتی را ۶۵ درصد افزایش داد

  (نفت پاسارگاد در پایان دوره ۷ ماهه امسال به جمع درآمد ۹۸۵۷.۷ میلیارد تومان رسید که ۴۲ درصد بیشتر از دوره مشابه قبل بوده است. مقدار فروش داخلی و صادراتی هردو افزایش ۱ درصدی داشته است. میانگین نرخ فروش محصولات داخلی با افت ۱۰ درصدی همراه بوده و محصولات صادراتی با افزایش ۴۶ درصدی گزارش…

 • درآمدهای مالیاتی به بیش از دو برابر درآمدهای نفتی رسید

  درآمدهای مالیاتی به بیش از دو برابر درآمدهای نفتی رسید

  (به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، سیدمحمدهادی سبحانیان در فضای مجازی نوشت: در ششماهه اول سال جاری، درآمدهای مالیاتی به بیش از دو برابر درآمدهای نفتی رسیده است، این دستاورد بزرگ دولت در راستای کاهش وابستگی به نفت و تأمین مالی پایدار و غیرتورمی با تمرکز بر مالیاتستانی از دانهدرشتها و مبارزه جدی با فراریان مالیاتی…

 • افزایش ۵۵ درصدی درآمدهای «لبوتان»

  افزایش ۵۵ درصدی درآمدهای «لبوتان»

  (بوتان در پایان ۶ ماه گذشته به فروش ۳۶۴۵ میلیارد تومانی رسیده که ۵۵ درصد بیشتر از دوره مشابه قبل بوده است. جمع فروشهای صادراتی بوتان در این مدت برابر ۱۷۹.۲ میلیارد تومان است که ۱۲ درصد بیشتر از دوره مشابه قبلی است. مقدار فروش داخلی ۴۸ درصد افزایش و مقدار فروش صادراتی ۶۱ درصد…

 • کاهش ۶ درصدی درآمدهای «پارس»

  (پتروشیمی پارس در پایان ۴ ماه گذشته به درآمد ۲۱۰۶۴.۹ میلیارد تومان رسیده که ۶ درصد کمتر از دوره مشابه قبل است. مقدار فروش داخلی افت ۳۶ درصدی و میانگین نرخ فروش محصولات افت ۲۰ درصدی داشته است. پارس در دوره مشابه قبل هیچ صادراتی نداشته اما در این دوره ۱۰.۱ میلیارد تومان از محل…

 • درآمدهای «شکربن» در پایان دوره ۴ ماهه ۲۵ درصد افزایش یافت

  درآمدهای «شکربن» در پایان دوره ۴ ماهه ۲۵ درصد افزایش یافت

  (کربن ایران در دوره ۴ ماهه امسال به درآمد ۷۲۳.۸ میلیارد تومان رسیده که ۲۵ درصد بیشتر از دوره مشابه قبل است. مقدار فروش داخلی رشد ۴۹ درصدی و نرخ فروش دوده در داخل ۵۰ درصد رشد داشته است. مقدار فروش صادراتی ۸۰ درصد افت داشته و نرخ فروش رشد ۱۲ درصدی داشته است؛ جمع…