Tag: دی اکسید کربن

  • فرانسه به زغال سنگ چسبید!

    فرانسه به زغال سنگ چسبید!

    (به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، اعلام این تصمیم با هشدار «شرکت برق فرانسه» (EDF) همزمان شد که از تولید پایینتر از حد معمول نیروی هستهای در ماه های زمستان خبر داد. این شرکت همچنان سرگرم رفع مشکلاتی است که باعث شد چندین راکتور هستهای در سال گذشته، موقتا از مدار فعالیت خارج شوند. طبق گزارش…