Tag: رسمی

  • وزیر دفاع ترکیه در سفری رسمی وارد باکو شد

    وزیر دفاع ترکیه در سفری رسمی وارد باکو شد

    (به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، وزارت دفاع جمهوری آذربایجان امروز با انتشار تصویری از «یاشار گولر»، وزیر دفاع ترکیه در هنگام در آغوش گرفتن «ذاکر حسناف»، همتای آذربایجانی وی، از سفر این مقام ترکیه به باکو خبر داد. در بیانیه وزارت دفاع جمهوری آذربایجان آمده است: هیئتی از مقامات دفاعی ترکیه با رهبری وزیر دفاع…