Tag: سابقه

  • ثبت رکورد بی‌سابقه مصرف آب در تهران

    ثبت رکورد بی‌سابقه مصرف آب در تهران

    (به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، مصرف روزانه آب شهر تهران در حدنصابی بیسابقه از مرز سه میلیارد و ۸۰۰ میلیون لیتر در شبانهروز عبور کرد که این روند مصرف، میتواند تامین پایدار آب شرب شهر تهران را با مخاطره مواجه کند. طی روزهای اخیر و با حاکم شدن جبهه هوای گرم میزان مصرف آب به…