Tag: ساماندهی

  • توضیح وزیر کشور درباره ساماندهی اتباع خارجی

    توضیح وزیر کشور درباره ساماندهی اتباع خارجی

    (به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، وزیر کشور گفت: اینکه برخی مردم در برخی شهرها نگرانیهایی نسبت به ساماندهی مهارجران افغانستانی دارند مورد قبول است و این ساماندهی در حال انجام است. وحیدی افزود: آنهایی که مجوز حضور دارند با یک چارچوب مشخص ساماندهی میشوند و اتباغ غیرقانونی طبیعتاً باید از کشور بروند. اما اینکه کسانی…