Tag: سدید

  • توضیحات سخنگوی قوه قضاییه در خصوص پرونده سهام‌داران سدید

    (به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، مسعود ستایشی، سخنگوی قوه قضاییه گفت: فرایندهای رسیدگی در حوزه و موضوعهای کیفری، جزایی و حقوقی به موجب قانون قوانین شکلی کاملا احصا و مشخص شده است. در طرق فوقالعاده با ۳ موضوع فرجامخواهی، اعاده دادرسی و اعتراض ثالث مواجه هستیم. پرونده سدید مشمول مقررات ماده ۴۷۷ شده است و…