Tag: سرود

  • جهش سود خالص «سرود» در سه ماهه اول امسال

    جهش سود خالص «سرود» در سه ماهه اول امسال

    (بررسی صورت مالی حسابرسی نشده ۳ ماهه برای دوره مالی منتهی به خرداد ۱۴۰۲ سیمان شاهرود ( سرود ) سرود در پایان سه ماهه اول امسال به جمع درآمد عملیاتی ۴۴۳.۷ میلیاردتومان رسیده که ۹۱ درصد بالاتر از دوره مشابه قبل است و بهای تمام شده با رقم ۱۴۲.۱ میلیارد تومان رشد ۴۱ درصدی داشته…