Tag: سوخت جایگزین

  • رونق فعالیت­‌های ساختمانی و ساخت و ساز در تیر ماه

    (به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد به نقل از اتاق تعاون ایران، افزایش قابل توجه مولفهی، موجودی مواد اولیه و لوازم خریداری شده ، نتیجه ی کاهش مولفه، قیمت خرید مواداولیه یا لوازم موردنیاز، در این ماه است. براساس این گزارش، کاهش قابل توجه مولفه های قیمت محصولات تولیدشده و خدمات ارائه شده و قیمت خرید…