Tag: شرکت در انتخابات

  • دولت جدید کویت سوگند یاد کرد

    دولت جدید کویت سوگند یاد کرد

    (به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد و به نقل از خبرگزاری رسمی کویت، ولیعهد کویت پس از ادای سوگند اعضای کابینه دولت اظهار داشت: کویت یک امانت بزرگ است که باید از آن محافظت و زندگی شایستهای برای مردمش فراهم شود، هدف نهایی ما رهبری دولت، مجلس و مردم و دستیابی به چشم انداز و اهداف…