×

شماره Archives - پایگاه خبری و تحلیلی بااقتصاد

خروج موقت وسایط نقلیه غیرموتوری فاقد شماره انتظامی آزاد شد

خروج موقت وسایط نقلیه غیرموتوری فاقد شماره انتظامی آزاد شد

انجام تشریقات خروج موقت وسایط نقلیه غیر موتوری فاقد شماره انتظامی تا پایان خرداد ماه سال ۱۴۰۳ با مهلت یکساله با رعایت مقررات مربوطه بلامانع است.
  • ۰۶ تیر ۱۴۰۲