Tag: شناسایی و دستگیر

  • قاتل مهرجویی و همسرش شناسایی و دستگیر شد

    (به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، سردار سعید منتظر المهدی افزود: بازجوییها کماکان برای شناسایی همدستان و زوایای پنهان این قتل در حال انجام است. وی ادامه داد: به زودی صحنه جرم بازسازی و اطلاعات تکمیلی ارائه خواهد شد. )