×

شوراهای اسلامی Archives - پایگاه خبری و تحلیلی بااقتصاد

کارفرمایان طرح طبقه بندی مشاغل را اجرا کنند

عضو هیئت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار سراسر کشور گفت: اگرکارفرمایان به فکر حمایت از جامعه کارگری هستند، طرح طبقه بندی مشاغل را اجرا کنند که متاسفانه امروز در اکثر واحد های تولیدی اجرای این طرح به خواب عمیقی فرو رفته است. پائین ترین حقوق همان دستمزدی است که توسط وزارت کار هر ساله اعلام می گردد . بنابراین اگر این طرح اجرا شود کارگاهها از این حالت که به اکثر کارگران خود حداقل حقوق را پرداخت می کنند خارج می شوند .
  • ۱۳ تیر ۱۴۰۲