Tag: شکلر

  • «شکلر» به ازای هر سهم سود ۳۴۵ تومانی در دوره شش ماهه ساخت

    «شکلر» به ازای هر سهم سود ۳۴۵ تومانی در دوره شش ماهه ساخت

    (بررسی صورت مالی حسابرسی نشده ۶ ماهه برای سال مالی منتهی به آبان ۱۴۰۲ نیروکلر(شکلر) شکلر در پایان دوره شش ماهه به جمع درآمد عملیاتی ۵۱۵.۶ میلیارد تومان رسیده که ۳۳ درصد بیشتر از دوره مشابه قبل است و بهای تمام شده با رقم ۲۰۷.۷ میلیارد تومان رشد ۵۶ درصدی داشته است. سود ناخالص با…