Tag: صادر

  • ۶۰۰ هزار اظهارنامه برای فراریان مالیاتی صادر می‌شود

    ۶۰۰ هزار اظهارنامه برای فراریان مالیاتی صادر می‌شود

    (به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، سید محمدهادی سبحانیان اعلام کرد: یکی از راههای فرار مالیاتی تا پیش از این، عدم تسلیم اظهارنامه بود. از این پس این مسیر بسته شد. وی تصریح کرد: برای اولین بار بیش از ۶۰۰ هزار اظهارنامه برآوردی برای صاحبان مشاغل و اشخاص حقوقی فاقد اظهارنامه و فراری مالیاتی، به صورت…