Tag: صنایع

  • حاکمیت شرکت ملی صنایع پتروشیمی در تعیین قیمت یوتیلیتی‌ها تایید شد

    حاکمیت شرکت ملی صنایع پتروشیمی در تعیین قیمت یوتیلیتی‌ها تایید شد

    (به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، هیات عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۹۲۰۴۷۵ مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۳ مصوبه شرکت ملی صنایع پتروشیمی (NPC) در تعیین قیمت یوتیلیتی شرکتهای مبین انرژی خلیج فارس و فجر انرژی خلیج فارس را تایید و قیمتگذاری را در صلاحیت NPC دانست. بدین ترتیب قیمتگذاری یوتیلیتیها در حاکمیتی شرکت ملی صنایع پتروشیمی…