×

غیرمستمر Archives - پایگاه خبری و تحلیلی بااقتصاد

پرداخت‌های غیرمستمر نقدی و غیرنقدی توسط دستگاه های اجرایی قاعده‌مند شد

پرداخت‌های غیرمستمر نقدی و غیرنقدی توسط دستگاه های اجرایی قاعده‌مند شد

در پنجمین جلسه شورای نظارت مالی در خصوص نحوه انجام پرداخت‌های غیرمستمر نقدی و غیرنقدی تصمیماتی اتخاذ شد.
  • ۳۰ مرداد ۱۴۰۲