Tag: فرهنگی هنری

  • مهلت ۳ روزه برای پذیرفته شدگان جدید آموزش و پرورش

    مهلت ۳ روزه برای پذیرفته شدگان جدید آموزش و پرورش

    (به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، پذیرفته شدگان چند برابر ظرفیت آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش ویژه رشته شغلی آموزگار ابتدایی و آموزگار استثنایی سال ۱۴۰۱ باید قبل از انجام فرایندهای بعدی گزینش، برخی موارد را لحاظ کنند. با اعلام نتایج اولیه آزمون متقاضیان رشتههای شغلی مربوط به وزارت آموزش و پرورش در درگاه اطلاعرسانی…