×

فساد Archives - پایگاه خبری و تحلیلی بااقتصاد

۲۱۰ گلوگاه فساد باید مسدود شود تا ریشه فساد خشک شود

۲۱۰ گلوگاه فساد باید مسدود شود تا ریشه فساد خشک شود

حدود ۲ هزار و ۷۵۰ پرونده در مراجع اداری و مراجع انتظامی داشتیم که ۳ هزار و ۶۸۲ نفر محکوم شده‌اند. از بین ۲ هزار مساله مورد بررسی همکاران من در سازمان به حدود ۲۱۰ گلوگاه فساد رسیدیم که زمینه فساد را فراهم می‌کنند. این ۲۱۰ گلوگاه باید مسدود شوند تا ریشه فساد خشک شود.
  • ۳۰ خرداد ۱۴۰۲