×

فعالیت Archives - پایگاه خبری و تحلیلی بااقتصاد

لغو مجوز ۶ شرکت خدمات مسافرت هوایی

لغو مجوز ۶ شرکت خدمات مسافرت هوایی

پروانه فعالیت ۶ دفتر خدمات مسافرت هوایی به استناد صورتجلسه کمیته نظارت بر تاسیس و فعالیت دفاتر خدمات مسافرت هوایی و بر اساس آئین نامه نظارت بر تاسیس و فعالیت دفاتر خدمات مسافرت هوایی، جهانگردی و زیارتی، لغو شد.
  • ۰۶ آبان ۱۴۰۲