Tag: فیلترشکن

  • تحقیق و تفحص از فیلترشکن های پولی در مجلس کلید خورد

    تحقیق و تفحص از فیلترشکن های پولی در مجلس کلید خورد

    (به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، جواد نیکبین عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، از کلید خوردن تحقیق و تفحص برای فیلترشکنهای پولی در مجلس شورای اسلامی خبر داد. وی گفت: متأسفانه یک گردش مالی عجیبی در فروش فیلترشکنها در کشور وجود دارد و مجلس شورای اسلامی برای این که دریابد چهکسی و چهکسانی از فروش…