×

مدت Archives - پایگاه خبری و تحلیلی بااقتصاد

مدت زمان تقسیط پرداخت مالیات ۲ ماه افزایش یافت

مدت زمان تقسیط پرداخت مالیات ۲ ماه افزایش یافت

افزایش ۵۰ درصدی مدت زمان تقسیط پرداخت مالیات همزمان با افزایش رقم ریالی برگ تشخیص. بر اساس بخشنامه سازمان مالیاتی حداکثر به مدت ۲ ماه مازاد بر ٤ ماه تعیین شده جهت تقسیط پرداخت مالیات، قابل افزایش می‌باشد.
  • ۲۷ خرداد ۱۴۰۲