Tag: مسعود دانشمند

  • تاثیرات آزادسازی ۶ میلیارد دلار از دارایی‌های کشورمان

    تاثیرات آزادسازی ۶ میلیارد دلار از دارایی‌های کشورمان

    (به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، مسعود دانشمند در خصوص آزادسازی ۶ میلیارد دلار داراییهای آزاد شده ایران اظهار کرد: منابع ارزی آزاد شده میتواند بخشی از نیازهای کشور در زمینههای دارویی و غذایی را طرف کند و تاثیر مثبتی بر بازار داشته باشد. دانشمند گفت: موضوع آزادسازی پولهای بلوکه شده میتواند تاثیرات مثبتی بر بازار…