Tag: مصرف بیش از حد

  • کسری ۱۴۰ میلیارد مترمکعبی آب آبخوان ها

    کسری ۱۴۰ میلیارد مترمکعبی آب آبخوان ها

    (به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، «حسن وحید» در دومین روز از برگزاری کارگروه آموزشی و نشست هم افزایی برای حکمرانی متعالی سرزمین افزود: اکنون از ۶۰۹ دشت کشور، ۴۱۰ دشت با بحران بی آبی روبرو هستند و مابقی آبخوان ها نیز آب ندارند. به گفته وی، نرخ فرونشست ۱۲ تا ۳۰ سانتیمتری سطح آبخوان های…