Tag: مگاوات

  • احتمال رسیدن مصرف برق به ۷۳ هزار مگاوات

    احتمال رسیدن مصرف برق به ۷۳ هزار مگاوات

    (به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، «مازیار جمشیدی» در گفتوگویی افزود: از ابتدای هفته با توجه به افزایش دما در بیشتر نقاط کشور با افزایش قابل توجه مصرف برق مواجه هستیم، بهطوریکه اوج مصرف در روزهای شنبه و یکشنبه از عدد ۷۲ هزار مگاوات عبور کرد. وی ادامهداد: امروز نیز مشابه دیروز است و پیشبینی میشود…