Tag: کنترل و نظارت

  • متنوع‌سازی سبد سهام و کاهش ریسک به چه معناست؟

    متنوع‌سازی سبد سهام و کاهش ریسک به چه معناست؟

    (تنوع بخشی و کاهش ریسک سبد سرمایه گذاری هر فرد با توجه به استراتژی شخصی او می تواند متفاوت باشد و برخی از افراد تنوع بخشی و کاهش ریسک سبد سرمایه گذاری را مترادف با انتخاب تعداد زیادی سهام برای چیدن پرتفوی خود می دانند، در حالیکه این موضوع اصلا صحیح نیست و انتخاب یک…