Tag: گوسفندی

  • قیمت گوشت گوسفندی تنظیم بازاری

    (به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، برای تنظیم بازار گوشت گوسفندی توزیع این محصول با نرخ مصوب آغاز شده است. هر کیلوگرم گوشت گوسفندی تنظیم بازاری خارجی و ایرانی به صورت شقه خارجی با نرخهای ۲۸۲ هزار تومان در میادین میوه و تره بار و ۳۱۶ هزار تومان در برخی از فروشگاههای زنجیرهای(بسته بندی شده) در…