Tag: fatf

  • لبنان از لیست خاکستری FATF خارج شد

    لبنان از لیست خاکستری FATF خارج شد

    (به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، گروه ویژه اقدام مالی (FATF) ویژه نظارت بر جرائم مالی، روز گذشته با انتشار بیانیه ای لبنان را خارج از لیست خاکستری کشورهای تحت نظارت خاص اعلام کرد. به گزارش النهار، این موضوع پس از ارزیابی های اولیه بود که نگرانی هایی را از وضعیت لبنان در لیست FATF ایجاد…