آخرین مجوزهای افزایش سرمایه که سازمان بورس صادر کرده است


سازمان بورس اوراق بهادار ، در روز چهارشنبه، ۱۱ بهمن ماه ۱۴۰۲ ، برای نمادهایی که در ادامه آورده شده و جزییاتی که ذکر شده، مجوز افزایش سرمایه را صادر کرد.

ونوین

سرمایه فعلی: ۳ هزار و ۴۲ میلیارد و ۵۷۳ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان

درصد افزایش سرمایه: ۱۰۰ درصد

سرمایه جدید: ۶ هزار و ۸۵ میلیارد و ۱۴۶ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان

منبع: ۷۴ درصد سود انباشته /۲۶ درصد سایر اندوخته ها

به علت: اصلاح ساختار مالی ، اعطای تسهیلات و بهبود نسبت های نظارتی

خزامیا

سرمایه فعلی: ۲ هزار و ۵۶۷ میلیارد و ۳۰۸ میلیون و ۹۸۵ هزار تومان

درصد افزایش سرمایه: ۴۳ درصد

سرمایه جدید: ۳ هزار و ۶۶۵ میلیارد و ۱۴۳ میلیون و ۹۸۵ هزار تومان

منبع: سود انباشته

به علت: اصلاح ساختار مالی، جلوگیری از خروج نقدینگی و استفاده از مزایای مالیاتی موضوع بند (ه) تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور

حشکوه

سرمایه فعلی: ۱۷۲ میلیارد و ۶۶۴ میلیون تومان

درصد افزایش سرمایه: ۱۶ درصد

سرمایه جدید: ۲۰۰ میلیارد تومان

منبع: سود انباشته

به علت: اصلاح ساختار مالی و جلوگیری از خروج نقدینگی

وصنعت

سرمایه فعلی: ۱۸۰۰ میلیارد تومان

درصد افزایش سرمایه: ۵۶ درصد

سرمایه جدید: ۲۸۰۰ میلیارد تومان

منبع: سود انباشته

به علت: اصلاح ساختار مالی و حفظ پرتفوی سرمایه گذاری

غشهداب

سرمایه فعلی: ۶۱۰ میلیارد و ۳۵۶ میلیون و ۲۵۹ هزار تومان

درصد افزایش سرمایه: ۱۹ درصد

سرمایه جدید: ۷۲۳ میلیارد و ۳۵۶ میلیون و ۲۵۹ هزار تومان

منبع: سود انباشته

به علت: اصلاح ساختار مالی و جلوگیری از خروج نقدینگی

دتهران

سرمایه فعلی: ۵۴ میلیارد تومان

درصد افزایش سرمایه: ۲۴۱ درصد

سرمایه جدید: ۱۸۴ میلیارد تومان

منبع: سود انباشته

به علت: اصلاح ساختار مالی

قتربت

سرمایه فعلی: ۵۰ میلیارد تومان

درصد افزایش سرمایه: ۴۶۸ درصد

سرمایه جدید: ۲۸۴ میلیارد و ۹۰ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان

منبع: مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها

به علت: اصلاح ساختار مالی در اجرای ماده ۱۴ قانون حداکثر توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی

 


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *