آخرین وضعیت نمادهای متوقف در بورس و فرابورس


(به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد به نقل از سازمان بورس، «ولیاله جعفری» به آخرین وضعیت نمادهای متوقف در بورس و فرابورس اشاره کرد و افزود: در بورس اوراق بهادار تهران تنها نمادهای شرکتهای سرمایهگذاری استانی هستند که بیش از یک هفته متوقف مانده است. وی ادامه داد: در مورد شرکتهای سرمایهگذاری استانی نیز در شورای عالی بورس و کمیسیون فرعی، این مسئله مطرح بوده و اعضای آن مصمم هستند که راهحلی برای بازگشایی نماد شرکتهای سرمایهگذاری استانی و موضوعات مرتبط با سهام عدالت پیدا کنند. \r\n \r\nجعفری در تشریح وضعیت نمادهای متوقف در بازار فرابورس نیز بیان کرد: در بازارهای اول و دوم فرابورس، نماد متوقف بیش از یک هفته وجود ندارد اما در بازار پایه حدود ۲۰ نماد بیش از این بازه زمانی، متوقف ماندهاند که بعضی از این نمادها چندین سال است که معاملهنمیشوند و متوقف هستند. \r\n \r\nوی تشریح کرد: نمادهای متوقف در بازار پایه به سه دسته تقسیمبندی میشوند؛ گروه نخست مربوط به نمادهایی بوده که بخاطر عدم شفافیت در اطلاعات و صورتهای مالی بسته هستند، اطلاعات و علت توقف سهام هر شرکت در سایت فرابورس وجود دارد. مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس ادامه داد: همچنین گروه دیگر نمادهای متوقف را شرکتهایی تشکیل میدهند که در حال انحلال هستند و طی چندسال اخیر اطلاعات لازم را در سامانه کدال ثبت نکردهاند. وی افزود: آخرین گروه از نمادهای متوقف نیز شرکتهایی هستند که از بورس تهران لغو پذیرش شده و به بازار پایه فرابورس منتقل شدهاند. در خصوص این گروه چالشهایی در مورد دستورالعمل و الزامات گذشته وجود داشت که منجر به توقف طولانی مدت نماد میشد، بنابراین اصلاح لازم در دستورالعمل انجام شد تا هرچه سریعتر نمادهای متوقف بازگشایی بشوند. جعفری ادامه اضافه کرد: نماد ۴ شرکت که از بورس تهران لغو پذیرش شده و به بازار پایه فرابورس منتقل شده است را با اصلاح دستورالعمل میتوانیم در اسرع وقت بازگشایی کنیم؛ اما دو گروه نخست یاد شده یعنی ناشرانی که به علت عدم شفافیت و انحلال شرکت، نماد معاملاتی آنها متوقف است، در حال حاضر امکان بازگشایی ندارند. مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس گفت: درمورد گروه نخست که بیشتر از ۲۰ شرکت متوقف در بازار پایه را تشکیل میدهد، قصد داریم با شفافسازی و رفع ابهام در بازار پایه، چالش آنها را برطرف کنیم. وی یادآور شد: با راهاندازی سامانه بازار توافقی، نماد معاملاتی این شرکتها بازگشایی خواهد شد. مصمم هستیم بستر به شیوهای مهیا بشود که نمادها برای طولانی مدت، متوقف باقی نماند. منبع: ایرنا )


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *