ابلاغ قیمت‌های جدید ساخت نهضت ملی مسکن تا ۱۰ روز آینده


(به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، علیرضا جعفری در نشست خبری در پاسخ به پرسش تسنیم در خصوص قیمت ساخت نهضت ملی مسکن گفت: بر اساس دستور وزیر راه و شهرسازی، قیمت ساخت نهضت ملی مسکن تا ۱۰ روز آینده نهایی و ابلاغ میشود. وی توضیح داد: این قیمتها در قالب سه بسته ابلاغ می شود؛ برای ساختمانهای ۳ طبقه به پایین، ساختمانهای ۳ تا ۶ طبقه و ساختمانهای ۶ طبقه به بالا مبتنی بر دو مرحله یعنی اتمام سفتکاری و اتمام نازککاری محاسبه خواهد شد. وی بیان کرد: با برنامهریزی انجام شده قیمت ساخت واحدهای نهضت ملی مسکن ۷.۵ میلیون تا ۸ میلیون تومان است. به این قیمت هزینههای آمادهسازی و محوطهسازی اضافه میشود، از این رو محاسبه آورده نهایی متقاضی بر اساس سه شاخص هزینه ساخت، هزینههای آمادهسازی و محوطهسازی است. جعفری در پاسخ به پرسش دیگر تسنیم در خصوص اینکه آیا در بحث واحدهای اعلام شده از سوی شرکتهای عمران برای افتتاح راستی آزمایی صورت میگیرد با توجه به اینکه سال گذشته اعلام شد ۱۰ هزار واحد مسکن مهر پردیس افتتاح میشود اما در ادامه به اردیبهشت ماه و الان هم به هفته دولت موکول شده است، گفت: دولت سیزدهم در انجام تعهدات و ارائه گزارشها بر یک اصل پایبند است و آن اصل صداقت است. وی ادامه داد: در رابطه با مسکن مهر پردیس برنامهریزی شده بود ۱۰ هزار واحد مسکن مهر پردیس اواخر سال گذشته افتتاح شود. این در حالی بود که برای آماده سازی این عملیات با دو مانع مواجه شدیم. مانع اول متاسفانه عدم انجام تعهد از سوی پیمانکار فاز ۱۱ بود. متاسفانه این پیمانکار حدود یک سوم تعهد را به نتیجه نرساند. برای اینکه بتوانیم بر اساس توجه به صرفه و صلاح متقاضیان زیادهخواهی پیمانکار را تعیین تکلیف کنیم، اواخر سال گذشته پیمانکار مذکور خلع ید شد تا با استفاده از پیمانکاران خوشنام عملیات را به پایان برسانیم. وی تاکید کرد : بر اساس دستور وزیر راه و شهرسازی واحدها باید با تمام امکانات واگذار و آماده سکونت می شد تا شرمنده مردم نشویم. با تاکید وزیر کارهای باقیمانده را به اتمام رساندیم و از اردیبهشت ماه واحدهای قابل بهره برداری تحویل مردم شده و برای افتتاح یکپارچه در هفته دولت برنامهریزی شد. وی با اعلام اینکه ۱۰ هزار و ۴۶ واحد تکمیل و آماده سکونت شده است، تاکید کرد: امروز برای تکمیل و تحویل واحدهای بیش از این تعداد آماده بودیم اما با توجه به اینکه بدون نقص باشیم. معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه در شهر جدید هشتگرد چالش پیمانکاران مقداری بیشتر بود، اظهار کرد: در این شهر پروژههایی بوده که اقاله شده و فاقد متقاضی بود. با پیگیریهای هیئت مدیره و مجمع شرکت عمران شهرهای جدید ایران مهمترین پروژه این شهر یعنی هسا ۹۵ درصد تعیین تکلیف شده اس تو امیدواریم تا پایان امسال جشن اتمام مسکن مهر هشتگرد را برگزار کنیم. مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید ایران در ابتدای نشست خبری با اشاره به تغییر ماهوی گفتمان دولت سیزدهم از نوع انقلابی و حل مشکل مردم و همچنین ضرورت توسعه ایران،اظهار کرد: امروز از منظر تکلیف، لزوم توجه به مطالبات مردم و روشهای حل مشکل میطلبد اقدامات مبتنی بر کارهای کارشناسی باشد. باید در تمام عرضهها با برنامهریزی منسجم و استفاده از نظر کارشناسان برنامهها را اجرا کنیم. وی با بیان اینکه در راستای ساماندهی شهری و ایجاد سکونتگاههای جدید گام برداریم، افزود: از نگاه هوشمندسازی،استفاده از فناوریهای جدید، و مباحث مربوط به اقتصاد شهری محیطی باید بر اساس شاخصهای جهانی حرکت کنیم. وی با اشاره به برنامههای شرکت عمران شهرهای جدید در هفته دولت، اضافه کرد: نگاه اعتماد و رضایت مردم به دولت و حاکمیت ترمیم شود و این مسئله بالاترین ارزش را برای دولت را دارد. وی ادامه داد: تعهدات ۱۰ سال گذشته مسکن بر عهده دولت بود که در اولویت قرار داشته است. در کنار این تعهدات باید وعدهها را عملیاتی میکنیم. مجموع این تعهدات و وعدهها مربوط به مسکن میشد که برای آن برنامهریزی کردهایم. معاون وزیر راه و شهرسازی با یادآوری اینکه در هفته دولت ۲۰ هزار واحد مسکن مهر و تعدادی واحد در نهضت ملی مسکن به متقاضیان تحویل میشود، گفت: یکی از تکالیف مهم ما در شهرهای جدید توجه به پروژههای زیربنایی و روبنایی با اولویت مراکز مذهبی، آموزشی و درمانی در دستور کار قرار داشته است. جعفری با اشاره به توجه به ارتقای سطح زندگی در شهرهای جدید، تصریح کرد: بعضاً دسترسی به نانوایی در شهرهای جدید نیازمند صرف وقت زیادی بوده که این مسئله یکی از دستورات کار شهرهای جدید بوده است. وی با اشاره به طراحی ورودی شهرها برای ایجاد یک فضای هویتی در دستور کار قرار گرفته است،اظهار کرد: توجه به مراکز اشتغال یکی دیگر از برنامههای مهم شرکت عمران شهرهای جدید ایران بوده است. وی با اشاره به طرح نهضت ملی مسکن گفت: بر اساس تکلیف ۴ میلیون مسکن،۶۰۰ واحد بر عهده شهرهای جدید بود. مسکن در شهرهای جدید بر دو پایه متقاضی واجد شرایط و تامین آورده نهاده شده که تاکنون حدود ۳۰۰ هزار نفر در شهرهای جدید ثبت نام داشتهایم. در گام اول تعریف پروژه واجدان شرایط ۱۷۷ هزار نفر بودند و ۲۰۰ واحد را برای آنها تعریف کردیم که از این تعداد ۱۲۰ هزار واحد فعال است. مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید ایران با یادآوری اینکه در ۶ شهر جدید پرند، صدرا، بهارستان، گلبهار، سهند و فولادشهر درخواست و تقاضای مازاد بر اراضی موجود داشتیم، افزود: لازمه ساماندهی متقاضیان تعریف و تامین زمین بوده که امروز ۷۰۰۰ هکتار زمین در دستور کار شورای برنامهریزی استان و شورای عالی شهرسازی و معماری قرار دارد. امیدواریم این زمینها را امسال تعیین تکلیف و تامین کنیم و در ۲ سال باقیمانده واحدها را بسازیم. جعفری با اعلام اینکه تا پایان امسال کسری زمین واحدهای مسکونی را برطرف کرده و تا پایان دولت سیزدهم این واحدها را به متقاضیان تحویل میدهیم، تصریح کرد: با تاکید وزیر راه و شهرسازی، شهرک سازی در دستور کار قرار گرفته و برای اولین بار ۲۷ نقطه در شهرهای ساحلی شناسایی شده است. این مناطق به استانهای فلات مرکزی و شمالی کشور اختصاص مییابد تا فرصت استفاده از اقتصاد دریا فراهم شود. وی از ایجاد ظرفیت ۵۰ نقطه برای ظرفیتسازی ساخت ۴ میلیون واحد مسکونی خبر داد و گفت: ۷۷ شهرک مسکونی بین ۱۰ تا ۵۰ هزار نفر جمعیتپذیری خواهند داشت. وی با تاکید بر استفاده از ظرفیتهای بخشخصوصی برای شهرکسازی اظهار کرد: اراضی که خارج از محدوده شهری باشند با شرط حداقل مساحت ۱۰ هکتاری برای شهرکسازی بخش خصوصی مورد استفاده قرار می گیرد. امروز بالغ بر ۳۵ پرونده شهرک بخش خصوصی داریم. معاون وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: با توجه به کمبودهای گذشته و عدم توجه به توسعه متوازن شهرهای جدید با چالشهایی مواجه و ما را شرمنده مردم کرده است. جعفری با اشاره به اینکه حدود ۲۶۰ هزار واحد مسکن مهر نیمه تمام به دولت سیزدهم رسید، اظهار کرد: از این تعداد ۶۰ هزار واحد مربوط به شهرهای جدید است که با احتساب هفته دولت بالغ بر ۴۰ هزار واحد افتتاح شده است. ۲۰ هزار واحد باقیمانده نیز برای تکمیل مساکن حدود ۹ همت و تکمیل پروژههای زیربنایی، روبنایی،آب و .. حدود ۱۰ همت منابع مالی نیاز است. وی از تامین منابع تکمیل واحدهای مسکن مهر از محل تهاتر زمین با صندوق ملی زمین خبر داد و گفت: هفته دولت سال آینده جشن پایان مسکن مهر برگزار میشود.)


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *