ادعای مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی: ایران مجوز فعالیت تعدادی از بازرسان را لغو کرد


(به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد به نقل از سایت رسمی آژانس بین المللی انرژی اتمی، رافائل گروسی در این بیانیه از ایران خواسته است تا در تصمیم خود تجدید نظر کندو به آنچه وی مسیر همکاری های ایران با آژانس دانسته، بازگردد. در بیانیه گروسی آمده است: این تصمیم جدید ایران بدنبال اقدام اخیر این کشور مبنی بر لغو مجوز تعدادی دیگری از بازرسان باتجربه آژانس اتخاذ شده است. در این بیانه امده است: این بازرسان جزو باتجربه ترین بازرسان آژانس هستند و دانش منحصر بفرد در زمینه فناوری غنی سازی (اورانیوم) دارند. این افراد فعالیت های راستی آزمایی اساسی در تاسیسات غنی سازی ایران که تحت نظر پادمان های آژانس هستند، انجام داده اند. براساس این بیانیه، ایران با اقدام امروز خود عملا حدود یک سوم از گروه باتجربه ترین بازرسان آژانس در این کشور را از فعالیت بازداشته است. گروسی در بیانیه خود آورده است: این اقدام ایران را قویا محکوم می کنم … و این کار ایران، فعالیت های آژانس در زمینه راستی آزمایی را تحت تاثیر قرار می دهد. مدیرکل آژانس در بیانیه خود از ایران درخواست کرده تا در تصمیم اخیر خود تجدید نظر کند و به آنچه وی مسیر همکاری ایران با آژانس دانسته، بازگردد. وی همچنین در بیانیه خود آورده است: از عالی ترین مقامات ایران می خواهم تا در اولین فرصت ممکن با من در تماس باشند تا این مسیر اصلاح شود. گروسی مدعی شده است که این تصمیم ایران گام دیگری در جهت اشتباه است و ضربهای غیرضروری به روابط تیرهشده بین آژانس بینالمللی انرژی اتمی و ایران در اجرای توافقنامه پادمان NPT است. مدیرکل آژانس در بیانیه خود آورده است که بدون همکاری موثر از سوی ایران، اعتماد کافی وجود نخواهد داشت و آژانس در موقعیتی نخواهد بود که بتواند به طور موثر فعالیت راستیآزمایی خود را در ایران انجام دهد و تضمینهای معتبری ارائه دهد که مواد و فعالیتهای هستهای در ایران برای اهداف صلحآمیز هستند. مدیرکل آژانس در بیانیه خود اضافه کرده است:تجربه به ما نشان میدهد که متوقف کردن فعالیت بازرسان آژانس بر روند فعالیت های ما اثر می گذارد و رسم کار مشارکتی نیست. منبع: ایرنا )


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *