امکان ابلاغ دستی اوراق مالیاتی فراهم شد


(به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، عزیز نادر-مدیر کل فناوری اطلاعات سازمان امور مالیاتی در بخشنامهای خطاب به ادارات امور مالیاتی در خصوص تغییر اعمال شده در سامانه یکپارچه مالیاتی سنیم، آورده است: ویرایش جدیدی از سامانه سنیم، تحت عنوان ویرایش ۱۵۸/۱ (اولویت ۱۲۴- ۱) از تاریخ ۱۴۰۲/۵/۲۳ در محیط عملیاتی نصب و قابل بهرهبرداری است. تغییرات انجام شده در نسخه مذکور به شرح ذیل میباشد» ایجاد امکان ابلاغ دستی اوراق مالیاتی توسط ادارات کل امور مالیاتی فرم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره ۱ سال ۱۴۰۲ (آمادهسازی بستر بارگذاری اظهارنامههای مالیات بر ارزش افزوده) امکان تولید تبصره ۱۰۰ سال ۱۴۰۱ (آمادهسازی بارگذاری و تولید برگهای قطعی فرمهای تبصره ماده ۱۰۰ عملکرد ۱۴۰۱) اظهارنامه تکلیفی نقل و انتقال سهام (۵۶ ب) مربوط به سال ۱۴۰۱ شایان ذکر است، امکان ابلاغ دستی اوراق مالیاتی در ادارات امور مالیاتی از طریق خدمات مودیان فراهم شده است. با اضافه شدن این ویژگی، کماکان به محض تولید اوراق مالیاتی، اوراق مذکور به صورت الکترونیکی ابلاغ خواهند شد. اما همکاران ذیربط در ادارات امور مالیاتی میتوانند اوراق مذکور را چاپ و به صورت دستی به مودی مالیاتی ابلاغ و سپس اطلاعات مربوط را در سامانه ثبت نمایند. چنانچه مودی در کارتابل الکترونیک خود، نامه را مشاهده کرده باشد، تاریخ مشاهده به عنوان ابلاغ، درج و در غیر این صورت تاریخ ابلاغ در اداره ثبت خواهد شد. خواهشمند است دستور فرمایید اقدامات مقتضی جهت اطلاعرسانی به همکاران و بهرهبرداری از قابلیت جدید سامانه صورت گیرد.)


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *