بررسی فروش فصلی شرکت‌های کاشی و سرامیک


(کساوه و درآمد فصلی کاشی و سرامیک سینا در پایان تابستان امسال ۴۶ درصد بیشتر از تابستان پارسال فروش داشته و در قیاس با بهار رشد ۲۱ درصدی را نشان میدهد. کلوند و درآمد فصلی کاشی و سرامیک الوند در پایان تابستان امسال رشد ۴۸ درصدی در قیاس با تابستان پارسال و همچنین افزایش ۱۸ درصدی نسبت به بهار امسال داشته است. کحافظ و درآمد فصلی کاشی حافظ تابستان امسال را با رشد ۴۵ درصدی درآمد نسبت به تابستان پارسال و همچنین افزایش ۲۷ درصدی نسبت به بهار امسال به پایان رسانده است. کسعدی و درآمد فصلی کاشی سعدی در پایان تابستان امسال با رشد ۴۶ درصدی نسبت به تابستان پارسال و افزایش ۴ درصدی در مقایسه با بهار امسال همراه بوده است. کترام و درآمد فصلی کاشی تکسرام در پایان تابستان با رشد ۲۸ درصدی نسبت به فصل مشابه پارسال همراه شده و در قیاس با بهار امسال نیز افزایش ۱۵ درصدی داشته است. \r\n )


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *