بررسی فروش فصلی نمادهای «غگلستا» ، «غشان» ، «غفارس» ، «غشاذر» و «غشصفا»


(غگلستا و درآمد فصلی پگاه گلستان در تابستان امسال با افزایش ۶۸ درصدی فروش نسبت به تابستان پارسال و همچنین رشد ۲۲ درصدی در قیاس با بهار امسال همراه بوده است. غشان و درآمد فصلی پگاه خراسان در تابستان ۱۴۰۲ افزایش ۲۵ درصدی نسبت به تابستان ۱۴۰۱ را ثبت کرد اما نسبت به بهار امسال افت ۲ درصدی داشته است. غفارس و درآمد فصلی پگاه فارس در تابستان امسال با رشد ۳۹ درصدی درآمد نسبت به فصل مشابه پارسال همراه بود و در قیاس با بهار امسال نیز افزایش ۲۴ درصدی فروش را تجربه کرده است. غشاذر و درآمد فصلی پگاه آذربایجان غربی ، دومین فصل سال را با رشد ۴۴ درصدی نسبت به تابستان پارسال و افزایش ۱۸ درصدی درآمدها در قیاس با بهار امسال به پایان رساند. غشصفا و درآمد فصلی پگاه اصفهان، تابستان امسال را با افزایش ۷ درصدی فروش نسبت به تابستان پارسال و همچنین رشد ۶ درصدی نسبت به بهار امسال گذرانده است. )


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *