«تاپکیش» و «کطبس» مجوز افزایش سرمایه بیش از ۱۰۰ درصدی گرفتند/ صدور مجوز افزایش سرمایه برای ۶ نماد در روز جاری


سازمان بورس اوراق بهادار ، برای نمادهایی که در ادامه آورده شده ، با جزییات نوشته شده، مجوز افزایش سرمایه صادر کرد.

شسینا

سرمایه فعلی: ۳۵۹ میلیارد و ۷۲۸ میلیون و ۱۵۰ هزار تومان

درصد افزایش سرمایه: ۱۰ درصد

سرمایه جدید: ۳۹۵ میلیارد و ۷۰۰ میلیون و ۹۶۵ هزار تومان

منبع: سود انباشته

به علت: اصلاح ساختار مالی و استفاده از مشوق مالیاتی مندرج در بند ه تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۲

بنیرو

سرمایه فعلی: ۹۴۱ میلیارد و ۸۷۹ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان

درصد افزایش سرمایه: ۴۸ درصد

سرمایه جدید: ۱۴۰۰ میلیارد تومان

منبع: سود انباشته

به علت: اصلاح ساختارمالی و جلوگیری از خروج نقدینگی جهت راه اندازی خط تولید بوشینگ های خازنی فشار متوسط و قوی

کایزد

سرمایه فعلی: ۷۰ میلیارد تومان

درصد افزایش سرمایه: ۴۲ درصد

سرمایه جدید: ۹۹.۵ میلیارد تومان

منبع: سود انباشته

به علت: اصلاح ساختار مالی و جلوگیری از خروج نقدینگی و جبران مخارج سرمایه گذاری شده

تملت

سرمایه فعلی: ۲۷۰۰ هزار میلیارد تومان

درصد افزایش سرمایه: ۳۰ درصد

سرمایه جدید: ۳۵۰۰ میلیارد تومان

منبع: سود انباشته

به علت:تقویت ساختار مالی، بهبود کفایت سرمایه و توسعه فعالیت های تامین مالی

کطبس

سرمایه فعلی: ۷۸.۵ میلیارد تومان

درصد افزایش سرمایه: ۱۴۸ درصد

سرمایه جدید: ۱۹۵ میلیارد تومان

منبع: سود انباشته

به علت:اصلاح ساختار مالی و جلوگیری از خروج نقدینگی

تاپکیش

سرمایه فعلی: ۱۸۰ میلیارد تومان

درصد افزایش سرمایه: ۱۸۷ درصد

سرمایه جدید: ۵۱۶ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان

منبع: ۱۵ درصد سود انباشته / ۱۷۲ درصد مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها

به علت:اصلاح ساختار مالی و خرید قطعات دستگاه کارتخوان

 


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *