تجمیع کارت‌های خدماتی و بانکی در برنامه هفتم توسعه عملیاتی می‌شود


(به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، هاشم کارگر با بیان اینکه یکی از اهداف ایجاد کارت هوشمند ملی این است که مرجع بسیاری از خدمات در کشور قرار گیرد، گفت: طی سالهای گذشته به دلیل فقدان پوشش مناسب کارتهای هوشمند ملی در مسائل گوناگون، به طور جدی به آن پرداخته نشد. رئیس سازمان ثبت نام احوال کشور اضافه کرد: یکی از درخواستهایی که در برنامه هفتم توسعه از مجلس شورای اسلامی داشتیم و تا این مرحله با آن موافقت شده، بحث تجمیع کارتهای خدماتی و بانکی است. معاون وزیر کشور تصریح کرد: تفاهمنامهای با بانک ملی به عنوان اولین بانک در این زمینه امضا شده است؛ مراحل اجرایی آن پس از تدوین برنامه مورد نیاز سازمان ثبت احوال با بانک ملی، آغاز خواهد شد. وی ابراز امیدواری کرد: این اقدام بسیاری از هزینههای جاری کشور و مردم را برای دریافت خدمات کم کنیم. کارگر درباره دریافت کپی از مدارک هویتی در ادارات اظهار کرد: سازمان ثبت احوال، سرویسهای الکترونیکی هویتی به ادارات ارائه شده و نیاز به دریافت فیزیکی مدارک از سوی هیچ یک از دستگاههای دولتی و عمومی وجود ندارد. وی خاطر نشان کرد: قانون نیز ادارات را از دریافت مدارک منع کرده و اگر دستگاهی این اقدام را انجام میدهد، تخلف است؛ زیرا کپی دریافتی هیچ استفادهای ندارد. بنابراین مردم به هیچ وجه نیازی به ارائه کپی مدارک خود ندارند و دستگاهها نیز مجاز به دریافت کپی مدارک نیستند. رئیس سازمان ثبت احوال کشور درباره اختلال در سامانه این سازمان، تصریح کرد: با توجه به اینکه به ۲۰۰ دستگاه در ۲۰۰ هزار نقطه کشور خدمات ارائه میکنیم و سرویس یکپارچه است، لذا در صورت وجود اختلال، همه دستگاهها در خدمات رسانی دچار مشکل می شوند. کارگر خاطرنشان کرد: بنا به اذعان وزارت ارتباطات، سازمان ثبت احوال به عنوان دومین دستگاه در استعلامات الکترونیک معرفی شد که ناشی از پایدار بودن سرویسهای هویتی سازمان ثبت احوال است. چنانچه اختلالی ایجاد شود، از طریق پرتال سازمان اطلاعرسانی میشود. وی تأکید کرد: چنانچه مردم در ادارات و دستگاهها با چنین مشکلی روبرو میشوند، به ما اعلام کنند و تا آن را پیگیری و با متخلف برخورد کنیم./ایرنا)


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *