تسهیلات اشتغالزایی ۵۰۰ میلیون تومانی، در صورت بازگشت به روستا


(به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، با بررسی علل مهاجرت از روستاها که مهمترین آنها شامل مشکلات اقتصادی و تحصیلی افراد است، شورای عالی جهاد سازندگی بر آن شد تا در راستای ارزشآفرینی اجتماعی، ارائه خدمات به محرومان، رونق تولید و تشویق مردم برای بازگشت به روستاها، شرایطی را برای بازگشت به روستاها فراهم و ایجاد اشتغال کند. سید امیرحسین مدنی معاون توسعه روستایی و مناطق محروم کشور و دبیر شورایعالی جهاد سازندگی در نشست خبری اظهارکرد: بر اساس مطالعاتی که درباره مهاجرت از روستاها به شهرها صورت گرفته است، دلایل متعددی برای این امر برشمرده شده که یکی از آنها فرهنگی است. دبیر شورایعالی جهاد سازندگی ادامه داد: تحصیل یکی از دلایل مهاجرت از روستاست بهطوری که در برخی از روستاهای کشور افراد برای تحصیل در دوره دبیرستان مجبور به مهاجرت از روستاها هستند و در دوره دانشگاه نیز روستاییان برای تحصیل باید به شهرها بروند. وی تصریح کرد: روستاهای بالای سه هزار نفر تبدیل به شهر میشوند که اتفاق تلخی است و باعث گسیل روستاییان به شهرها میشود. تورم روستایی بالاتر از شهری مدنی اظهارکرد: از طرفی باید توجه داشت که نرخ تورم در روستاها بالاتر از شهرهاست و از طرفی روستاییان با مشکلات حملونقل مواجه هستند؛ برای رفع این مشکلات مصوباتی در شورایعالی روستایی و عشایری گذرانده شده است. وی گفت: بر اساس مطالعه انجامشده ۴۵۰ هزار نفر در فاصله زمانی سالهای ۹۵ تا ۱۴۰۰ به روستاها بازگشتهاند که این اتفاق در سالهای ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ نیز تکرار شده است اما هنوز در این بخش نتیجه بررسیها ارائه نشده است. مدنی گفت: برای توسعه اشتغال در روستاهای کشور ۵۰۰ معدن احیا شد و همچنین ۹۰۰ واحد تولیدی که اشتغال روستا را تأمین میکردند احیا شدهاند که امیدواریم تا پایان دولت این رقم به ۳ هزار واحد افزایش یابد. معاون توسعه روستایی و مناطق محروم کشور ادامه داد: برای بازگشت افراد به روستا تسهیلات اشتغالزایی تا سقف ۵۰۰ میلیون تومان بهصورت قرضالحسنه پرداخت میشود؛ همچنین بر اساس رایزنیهای انجامشده با بنیاد مسکن بهدنبال ارائه تسهیلاتی برای تأمین مسکن افرادی هستیم که قصد بازگشت به روستا دارند. مدنی درباره اینکه مهاجرت معکوس به روستاها آیا عمدتاً در سه استان شمالی و پرآب کشور بوده یا در روستاهای مختلف پراکنده است، گفت: بازگشت به روستاها را در مناطق مختلف کشور شاهد هستیم. دبیر شورایعالی جهاد سازندگی افزود: بهخلاف تصوری که وجود دارد بسیاری از روستاییان در مناطق کمآب به مشاغل غیرکشاورزی از جمله صنایع دستی مشغول هستند و درآمدهای خوبی نیز در این محل بهدست میآورند و اقتصاد روستا به آب وابسته نیست. وی اضافه کرد: در ۲۵ هزار روستای زنجیره ارزش ایجاد شده است و روستاهای مختلفی در کشور وجود دارند که بیکار ندارند، یا روستایی IT، معدنی و گلخانهای داریم و معیشت افراد از طرق مختلفی تأمین میشود.)


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *