تعلق جریمه قطعی به واحدهای آلاینده در صورت عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی


(به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، در اطلاعیه سازمان امور مالیاتی کشور پیرامون واحدهای آلاینده موضوع ماده ۲۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده آمده است: واحدهای تولیدی، صنعتی، معدنی و خدماتی آلاینده که به تشخیص سازمان حفاظت محیطزیست، حدود مجاز و استانداردهای زیست محیطی را رعایت نکرده و در مهلت زمانی که توسط سازمان مزبور برای آنها تعیین شده است، نسبت به رفع آلایندگی خود اقدام ننمودهاند و در دوره مالیاتی بهار سال ۱۴۰۲ از سوی سازمان حفاظت محیط زیست آلاینده تشخیص داده شدهاند، در اجرای تبصره (۴) ماده (۲۷) قانون مالیات بر ارزش افزوده از ابتدای دوره مالیاتی بعد (تابستان)، مشمول عوارض سبز میباشند. واحدهای مزبور در اجرای تبصره (۱۱) ماده مزبور مکلفند ضمن مراجعه به سامانه my.tax.gov.ir اظهارنامه آلایندگی (عوارض سبز) “موضوع تبصره (۱۱) ماده (۲۷) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰/۰۳/۰۲″مربوط به دوره مالیاتی تابستان را حداکثر تا پایان مهرماه، تسلیم و عوارض ابرازی را ظرف مهلت مزبور به حساب تعیینشده واریز نمایند. عدم تسلیم اظهارنامه در مهلتهای مقرر برای واحدهایی که ملزم به تسلیم اظهارنامه میباشند، موجب تعلق جریمه غیرقابل بخشودگی به میزان ده درصد (۱۰%) عوارض موضوع این ماده می\u200eشود. همچنین واحدهای آلاینده موردنظر در صورت تأخیر در پرداخت عوارض سبز، مشمول جریمه موضوع ماده (۳۷) این قانون نیز میباشند. مهم: این حکم در مورد کلیه واحدهای آلاینده، اعم از واحدهای معاف و غیرمعاف، صادراتی و واحدهای مستقر در مناطق آزاد تجاری- صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی جاری است.)


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *