تورم خوراکی‌ها در تیر ماه ۱.۲ درصد شد/ تورم سالیانه یک درصد کاهش یافت


(به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، در تیر ماه ۱۴۰۲ شاخص قیمت مصرف کننده خانوارهای کشور به عدد ١٩٣ رسیده است که نسبت به ماه قبل، ٢ درصد افزایش، نسبت به ماه مشابه سال قبل، ٣٩.۴ درصد افزایش و در دوازده ماهه منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل، ۴٧.۵ درصد افزایش داشته است. تورم نقطه به نقطه خانوارهای کشور منظور از تورم نقطه به نقطه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت نسبت به ماه مشابه سال قبل میباشد. در تیر ماه امسال، تورم نقطه به نقطه خانوارهای کشور، ٣٩۴ درصد بوده است؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین، ٣٩.۴ درصد بیشتر از تیر ماه سال قبل ، برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده \xadاند. تورم نقطه به نقطه تیر ماه در مقایسه با ماه قبل، ٣٢ واحد درصد کاهش یافته است. تورم ماهانه خانوارهای کشور منظور از تورم ماهانه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه قبل میباشد. در تیرماه۱۴۰۲ ،تورم ماهانه خانوارهای کشور برابر ٢ درصد بوده است. تورم ماهانه برای گروههای عمده «خوراکیها، آشامیدنیها و دخانیات»، ١.٢ درصد و برای گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات»، ٢.۴ درصد بوده است. نرخ تورم سالانه خانوارهای کشور منظور از نرخ تورم سالانه، درصد تغییر میانگین اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به ماه جاری، نسبت به دوره مشابه قبل از آن میباشد. در تیر ماه نرخ تورم سالانه برای خانوارهای کشور به ۴٧۵ درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، ١ واحد درصد کاهش یافته است. درصد تغییرات شاخص قیمت در دهکهای هزینهای کل کشور در تیر ماه نرخ تورم سالانه کشور در تیرماه، برابر ۴٧۵ درصد است که دامنه تغییرات آن برای دهکهای مختلف هزینهای از ۴٧.١ درصد برای دهک\xadهای نهم و دهم تا ۵۰.۲ درصد برای دهک اول است. بر این اساس فاصله تورمی دهکها در این ماه به ٣.١ واحد درصد رسید که نسبت به ماه قبل (۵.٢ واحد درصد) ٢.١ واحد درصد کاهش داشته است./تسنیم)


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *