تورم فصلی به کمترین میزان از ابتدای سال ۱۴۰۱ رسید / تورم سالانه رو به افزایش


مرکز آمار گزارش «شاخص قیمت تولیدکننده – فصل پاییز ۱۴۰۲» را منتشر کرد که بر اساس آن، تورم فصلی به کمترین رقم در ۷ فصل اخیر رسیده است. طبق این گزارش، در فصل پاییز ۱۴۰۲، شاخص قیمت کل تولیدکننده ۱۰۳۶,۸ می‌باشد که نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) ۶.۳ درصد، نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ۴۳.۶ درصد و در چهارفصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (تورم سالانه) ۴۳.۸ درصد افزایش داشته است.

کاهش تورم فصلی

در فصل پاییز ۱۴۰۲، درصد تغییرات شاخص قیمت کل تولیدکننده نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) ۶,۳ درصد می‌باشد که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (۹.۳ درصد)، ۳ واحد درصد کاهش داشته است. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان به ازای تولید محصولاتشان در داخل کشور، در فصل پاییز ۱۴۰۲ نسبت به فصل قبل، ۶.۳ درصد افزایش دارد. در این فصل بیشترین تورم فصلی با ۱۱.۱ درصد مربوط به گروه “کشاورزی” و کم‌ترین تورم فصلی با ۲.۳ درصد مربوط به گروه “صنعت” می‌باشد. گروه “برق” نیز با تورم ۶.۹- درصد، بیشترین کاهش را تجربه کرده است.

کاهش تورم نقطه به نقطه

در فصل پاییز ۱۴۰۲، درصد تغییرات شاخص قیمت کل تولیدکننده نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ۴۳,۶ درصد می‌باشد که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (۴۵.۳ درصد)، ۱.۷ واحد درصد کاهش داشته است. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی تولیدکنندگان به ازای تولید در داخل کشور، در فصل پاییز ۱۴۰۲ نسبت به دوره مشابه سال قبل ۴۳.۶ درصد افزایش دارد. در این فصل بیش‌ترین تورم نقطه به نقطه با ۵۶.۲ درصد مربوط به گروه “معدن” و کمترین تورم نقطه به نقطه با ۳۲ درصد مربوط به گروه “تولید، انتقال و توزیع برق” می‌باشد.

افزایش تورم سالانه

در فصل پاییز ۱۴۰۲، درصد تغییرات شاخص قیمت کل تولیدکننده در چهار فصل منتهی به فصل پاییز ۱۴۰۲ نسبت به مدت مشابه در سال قبل ۴۳,۸ درصد می‌باشد که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (۴۳.۲ درصد)، ۶ واحد درصد افزایش داشته است. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان به ازای تولید در داخل کشور، در چهار فصل منتهی به پاییز ۱۴۰۲ نسبت به دوره مشابه سال قبل، ۴۳.۸ درصد افزایش دارد. در این فصل بیشترین تورم سالانه با ۵۷.۹ درصد مربوط به گروه “خدمات” و کم‌ترین تورم سالانه با ۳۱.۹ درصد مربوط به گروه “صنعت” می‌باشد.


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *